Koor en Repertoire

Het Wogmeers Vocaal Ensemble is een gemengd koor
met op dit moment 18 enthousiaste koorleden.

Er wordt vooral muziek uit oude tijden gezongen: 15e, en 16e eeuwse kerkelijke en wereldse muziek, maar
ook staan b.v. hedendaagse muziek en Christmas Carols op de muziekstandaard. 
Elke dinsdagavond is er van 19.30 uur tot 21.30 uur
koorrepetitie in de thuisbasis de Hensbroeker Kerk aan de Kerkweg 1 te Hensbroek. 

Het WVE staat onder leiding van onze professionele dirigent Didy Collée
Zij stelt zich ten doel tenminste twee keer per jaar een uitvoering te geven,
meestal in de vorm van een zomer- en een kerstconcert. 
Er zijn ook ideeën voor het geven van koffieconcerten 

Het Wogmeers Vocaal Ensemble is opgericht in september 1992
op initiatief van enkele bewoners van de Wogmeer en omgeving,
met het doel een zangkoor te vormen dat meerstemmige koormuziek uitvoert. 

Het koor bestaat inmiddels 30 jaar
en heeft in die tijd een stijgende muzikale ontwikkeling doorgemaakt.
Zeker de laatste jaren ontvangt het koor lovende kritieken na hun concerten.
Ieder jaar wordt er vooruitgang geboekt.

Versterk ons koor met jouw stem
Op dit moment telt het koor 18 leden, verdeeld over vier stempartijen, maar we kunnen versterking gebruiken bij de tenoren en de alten.
Heb je plezier in het zingen van oude koormuziek zowel A-capella als begeleid?
Ben je bereid om thuis te studeren?
Ga je een muzikale uitdaging niet uit de weg?
Neem dan contact op met Gerda, onze voorzitter. Zij vertelt je meer.